Zaawansowane linie trendu

Mówiliśmy już o trendach, ich wyznaczaniu, rozpoznawaniu – wiemy, że po właściwej interpretacji, trendu w jakim się znajdujemy, możemy podjąć pierwsze decyzje o wejściu w rynek. Dzisiaj pomówimy o zaawansowanych liniach trendu, które są bardzo ciekawym rozszerzeniem nabytej już wiedzy.

Trendy zaawansowane dzielimy na:

1) Wachlarze 2) Kanały cenowe (trendowe)

I. W formacji wachlarza występują trzy linie trendów, przecinające się w jednym punkcie. W formacji zapowiadającej zmianę trendu wzrostowego na spadkowy w pierwszej fazie kurs wzrasta, a lokalne dołki na wykresie wyznaczają linię wsparcia „a”. Gdy linia ta zostaje przebita, cena spada do punktu leżącego na linii „b”, będącą kolejną liną wsparcia. Po odbiciu kurs wzrasta do linii „a”, która pełni teraz rolę linii oporu. Kolejny spadek zatrzymuje cenę na punkcie leżącym na linii „c”, będącej trzecią a zarazem ostatnią linią wsparcia. Od niej kurs wznosi się do linii „b”, jako drugiej linii oporu. W ostatniej fazie wykres po odbiciu się od linii „b” przebija linię „c”, co potwierdza ostatecznie zamianę trendu na spadkowy. Im wcześniej formacja zostanie zidentyfikowana, tym mniejsze straty poniesie inwestor przy zamykaniu otwartej pozycji. Poniżej przykład, na którym widzimy dwa odbicia na linii A, a za trzecim razem jej przebicie, następnie dwa odbicia od linii B i za trzecim razem spadek itd.

text

Analogicznie do wyżej opisanego, istnieje formacja odwróconego wachlarza. Tu linie trendu zmieniają swój charakter na przeciwny. Jest ona zapowiedzią zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Wczesne je rozpoznanie pozwala na kupno walorów po niskich cenach.

text

Na poniższym przykładzie dokładnie widzimy, jak reaguje cena na wachlarz, który wyznaczyliśmy.

text

Kolejną istotną rzeczą, na którą musimy zwracać uwagę, są kąty nachylenia linii trendu. Jeśli trend przyspiesza lub zwalnia linie trendu muszą być odpowiednio dopasowywane, czyli wytyczane na nowo, ponadto w każdym momencie na rynku występuje wiele trendów. Poniżej przykład dopasowania linii trendu, gdzie:

„A”- to linia trendu długoterminowego „B” – to linia trendu średnioterminowego „C” – to linia trendu krótkoterminowego

text

II. Kanały cenowe Poruszymy tu bardzo ważną kwestię, ponieważ zlokalizowanie oraz wyrysowanie właściwego kanału cenowego, pozwoli nam, tak samo jak przy wyznaczaniu trendu – określić miejsce w jakim znajduje się cena oraz nasze potencjalne wejście w pozycję. Kanały cenowe są potężnym narzędziem analizy technicznej. Jest to obszar na wykresie, w którym porusza się cena, ograniczony liniami poprowadzonych po lokalnych dołkach i szczytach. Bazowym typem kanałów cenowych są kanały równoległe, czyli takie, gdzie dolna linia ograniczająca kanał (wsparcie) jest równoległa górnej (opór). Wyznaczamy je zaczynając od wyrysowania linii trendu, a następnie kopiujemy tę linię i przykładamy ją równolegle do dołka/szczytu, który leży pomiędzy szczytami/dołkami i jest najbardziej od nich wysunięty. Poniżej przykład:

text

Jak stwierdzamy siłę kanału? I kiedy, możemy zauważyć, że kanał zaczyna słabnąć?

Otóż, kanał jest silny, kiedy wyraźnie odbija się od "band", natomiast przesłanką, mówiącą o tym, że jego siła słabnie, jest moment, gdy cena coraz rzadziej dobija do górnej i dolnej linii wyznaczającej kanał. Oczywiście na końcu kanału jak w akumulacji liczy się wolumen, czyli jeśli jest zielony to będzie wybicie górą, natomiast jeśli czerwony to wtedy wzrastają szanse na wybicie dołem. Dodajmy, że cena musi też być przy odpowiednich krawędziach, czyli wybicie - przy górnej, spadek- przy dolnej.

text

Na wykresie możemy zauważyć, jak wzrasta wolumen, a cena zbliża się do górnej „bandy” kanału. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że cena wybije górą z tego kanału, jest fakt coraz pełniejszych i wyższych świec zielonych, które oznaczają, że na rynku popyt zaczyna przeważać nad podażą. Poniżej kolejny przykład:

text

Sprawdźmy również, jak wygląda wyjście z kanału dołem. Wolumen wzrasta, a cena zbliża się do dolnej krawędzi kanału. Analogicznie tak jak w powyższych przykładach, gdzie popyt zwyciężał, tak tu widzimy, że podaż zaczyna się zwiększać, co jest dla nas sygnałem na wyjście z kanału dołem:

text

Jak możemy zauważyć z technicznego punktu widzenia, wyznaczanie zarówno wachlarzy jak i kanałów cenowych, może być jednym z kilku narzędzi, jakie możemy zastosować podczas analizowania danego instrumentu na rynku. Pamiętajmy jednak, że w analizie technicznej rzadko kiedy trafiają się przypadki idealne, a to oznacza, że można pozwolić sobie na pewną elastyczność i zasada jest taka, aby nie szukać przykładów na siłę. Jeśli zauważymy, że w danym okresie czasu formuje nam się kanał cenowy, wtedy dopiero możemy przystąpić do jego wyrysowania, pamiętając też o zasadzie, że tak jak w przypadku linii trendu - czym więcej punktów styku, tym kanał cenowy jest bardziej respektowany przez inwestorów.

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link