ETH Ethereum

Wstęp
Ethereum to jedna z najpopularniejszych kryptowalut. Dzięki swojej funkcjonalności, niegdyś nazywane było “Bitcoinem 2.0”. Projekt został zapoczątkowany przez rosyjskiego programistę Vitalika Buterina, który zainspirowany technologią blockchain używaną w sieci Bitcoin, chciał stworzyć zdecentralizowaną sieć do projektowania aplikacji. W momencie opracowania Ethereum, Vitalik miał zaledwie 22 lata. Projektem sieci zajęła się szwajcarska firma Ethereum Switzerland GmBH. Fundusze na rozpoczęcie projektu zostały zebrane poprzez sprzedaż pierwszych tokenów ETH na zasadzie crowdfundingu poprzez ICO. Zbiórka trwała 42 dni (od 20 lipca 2014 do 2 września 2014). Przez pierwsze 14 dni za każdy wydany BTC otrzymywało się 2000 ETH. Później wartość ta zmniejszała się liniowo, aż do poziomu 1337 BTC. Ostatecznie udało się zebrać 31 529 BTC, co stanowiło wówczas równowartość 18 439 086 USD, a inwestorzy otrzymali łącznie 60 mln. ETH. Obecnie po podziale sieci, który jest skutkiem przeprowadzonego w 2016 hard forka i braku porozumienia między wszystkimi użytkownikami sieci, mamy dwie waluty: Ethereum (ETH) oraz Ethereum Classic (ETC). Ether, w przeciwieństwie do Bitcoina i wielu innych kryptowalut, nie posiada ograniczonej podaży (liczby jednostek), co oznacza, że ma charakter inflacyjny. W sieci bloków Ethereum nie występuje typowy maksymalny rozmiar bloku (jak np. 1 MB w BTC)., Zamiast tego każdy blok wymaga konkretnej ilości Gasu, który określa moc obliczeniową potrzebną do zrealizowania zawartych w nim transakcji. Prosta transakcja (transfer ETH) wymaga min. 21 tys. Gas, natomiast bardziej skomplikowane operacje związane ze smart kontraktami i zdecentralizowanymi aplikacjami są znacznie bardziej zasobożerne i potrzebują do realizacji więcej jednostek Gas.

Hard fork Constantinople został zatwierdzony przez deweloperów 31 sierpnia 2018 r. Zmiany miały wejść w życie w październiku, jednakże w sieci testowej o nazwie Ropsten zauważono poważny błąd konsensusu pomiędzy węzłami. Hard fork przełożono. 7 grudnia 2018 ogłoszono, że zmiany zajdą w 2019 r. Deweloperzy zdecydowali, że aktualizacja Constantinople zostanie przeprowadzona przy bloku transakcyjnym 7 080 000. Wdrażanie aktualizacji zostało po raz kolejny wstrzymane, gdyż wykryto krytyczną lukę bezpieczeństwa wewnątrz jednej z planowanych zmian. Audyt ChainSecurity wskazał, że w kodzie aktualizacji znalazła się luka, która pozwalała na kradzież środków użytkowników. Tym samym wdrożenie hard forka zostało odłożone. Zmiany jakie mają zostać wdrożone wraz Constantinople:
EIP 145 – aktualizacja o charakterze technicznym,. Związana jest z bardziej wydajnym przetwarzaniem informacji przy inteligentnych kontraktach. Ogólnie nie wzbudza ona żadnych kontrowersji;
EIP 1052 – odpowiada za optymalizację realizacji kodu w przypadku rozbudowanych inteligentnych kontraktów, dzięki czemu sprawdzane są wyrywkowo tylko najważniejsze kody kontraktu, a nie całość. Usprawni pracę deweloperów nad inteligentnymi kontraktami;
EIP 1283 – również ma zastosowanie przy inteligentnych kontraktach, wprowadza bowiem zmodyfikowaną strukturę opłat GAS dla deweloperów. Ma doprowadzić do obniżenia opłat tam, gdzie nie miały miejsca realne operacje lub gdy wiązały się one z wykorzystaniem niewielkich zasobów. Dzięki temu obniżone zostaną koszty ponoszone przez deweloperów przy tworzeniu smart-contractów. W przyszłości planuje się wprowadzenie opłat dla użytkowników przechowujących swoje dane na blockchainie (rent fees);
1014 – to zmiana opracowana przez samego Vitalika. Ma na celu poprawienie skalowalności Ethereum – czyli znaczne zwiększenie liczby transakcji przetwarzanych na sekundę (t/s) w oparciu o tzw. state channels oraz transakcje realizowane poza głównym blockchainem (offchain). Dzięki temu ma wzrosnąć przepustowość sieci oraz jej pojemność. Sam Buterin widzi w tym przyszłość projektu oraz całego rynku;
EIP 1234 – aktualizacja wywołująca największe kontrowersje, zmniejsza bowiem wynagrodzenie z tytułu wydobycia bloku z 3 do 2 ETH, ale jednocześnie opóźnia „bombę trudności wydobycia” o 12 miesięcy. Pierwotnie celem twórców projektu Ethereum było przejście z osiągania konsensusu w ramach PoW na PoS – na tzw. Casper. Autor EIP 1234 – Afri Schoedon, nazwał go „najlepszą propozycją na ustabilizowanie emisji, przy jednoczesnym opóźnieniu bomby.” Przeciwnicy zmniejszenia wynagrodzenia za wydobycie bloku obawiają się, iż mniejsze zyski doprowadzą do centralizacji sektora miningu Ethereum, do czego przyczynić może się także coraz szersze zastosowanie w procesie kopania wyspecjalizowanych jednostek ASIC.

Idea
Ethereum to nie tylko kryptowaluta. Jest to cała platforma oparta o technologię Blockchaina, która poza możliwością użytkowania go jako środka płatniczego, umożliwienie każdemu, kto tylko zechce stworzenie aplikacji i udostępnienie jej. Służy ona m.in. do zawierania inteligentnych kontraktów (z ang. smart contracts) oraz tworzenia aplikacji za pomocą zdecentralizowanej sieci peer-to-peer. Sieć ta złożona z tworzonych przez użytkowników węzłów nosi nazwę EVM (Ethereum Virtual Machine). Umożliwia ona crowfunding poprzez ICO (ang. Initial Coin Offering) oraz tworzenie zdecentralizowanych i autonomicznych organizacji (DAO). O ile Bitcoin posiada w swojej ofercie pojedynczą aplikację, o tyle Ethereum służy użytkownikom jako platforma do uruchomienia dowolnej liczby zdecentralizowanych aplikacji. Możliwości samej platformy są więc w praktyce nieograniczone. Tokenem będącym środkiem płatności jest 1 Ether (1 ETH).

Konkurencja
Ethereum mierzy się obecnie z takimi projektami jak EOS, NEO, Cardano, Aeterenity, ICON, Lisk, Stratis czy Waves – są to zdecydowanie zaawansowane przedsięwzięcia, a to tylko niektórzy z bezpośrednich konkurentów ETH.

Zastosowanie monety ETH
Ethereum wykorzystuje się do zawierania Smart Kontraktów i tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Protokół Ethereum stanowi znakomite środowisko do kreowania nowych i innowacyjnych rozwiązań dla firm, chcących zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo wynikające z decentralizacji i łatwości odtworzenia bazy danych.

Mining
Sposób powstawania nowych monet: Ethereum bazuje na protokole PoW (Proof of Work). Algorytm Ethash umożliwia kopanie zarówno na GPU jak również na CPU. W przyszłości Ethereum ma być wydobywane metodą PoS (Proof of Stake). Zmiana ma zapewnić większą skalowalność oraz bezpieczeństwo kryptowaluty. Odpowiada za to algorytm Casper, którego wprowadzenie planuje się w połowie 2019 r. Obecnie nagroda za wykopanie bloku dla górników wynosi 3 ETH, jednak po zaimplementowaniu hybrydowego protokołu Casper FFG, zostanie ona obniżona do 0.6 ETH, zaś co 50. blok w sieci będzie potwierdzony przez tzw. Validatora za pomocą algorytmu konsensusu Proof of Stake. Validatorzy również otrzymają nagrodę za blok - będzie ona początkowo wynosiła 0.82 ETH, docelowo dążąc do obniżenia w momencie pełnej implementacji Proof of Stake.

Podsumowanie
Ze względu na kluczowe znaczenie Ethereum na rynku kryptowalut, wydaje się całkowicie normalne porównywanie ETH z chociażby BTC lub Ripple. Jedno i drugie bazuje na technologii blockchain, która zakłada tworzenie się bloku łańcuchów jeden po drugim. Są to z pewnością rewolucyjne narzędzia, jednakże należy przypomnieć, że blockchain Bitcoina posiada w swojej ofercie tylko jedną aplikację – dotyczącą kryptowaluty. Z kolei Ethereum służy wszystkim użytkownikom, będąc platformą do uruchamiania dowolnej liczby zdecentralizowanych aplikacji. To też czyni ją siecią o praktycznie nieograniczonych możliwościach.

Strona www
https://www.ethereum.org/

Portfele
Dla Windows/Linux/OSX
Geth https://geth.ethereum.org/downloads/
Mist https://github.com/ethereum/mist/releases
Etherwall https://www.etherwall.com/downloads/
Parity https://www.parity.io/ethereum/
Jaxx dla Windows/Linux/OSX również wersja mobilna Android i iOS
https://support.decentral.ca/hc/en-us
MyEtherWallet portfel online https://www.myetherwallet.com/

Portfele sprzętowe
Ledger Nano S https://shop.ledger.com/?r=fb95c418f05d

White Paper: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Kod źródłowy: https://github.com/ethereum/
Explorer: https://etherscan.io/ https://etherchain.org/

Social Media
Facebook
https://www.facebook.com/ethereumproject/
Twitter
https://twitter.com/ethereumproject
Youtube
https://www.youtube.com/user/ethereumproject

Giełdy
BitBay https://auth.bitbay.net/ref/ZXC3YqpQXZ2C
Binance https://www.binance.com/?ref=37243377
Bittrex https://international.bittrex.com/account/register
Kucoin https://www.kucoin.com/?rcode=tJeRc4

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link