Jak umiejętnie uśredniać, żeby zwiększyć swoje szanse? Opisujemy metodę.

Metoda obrony pozycji - Money Management

W dzisiejszym artykule zaprezentowana zostanie strategia obrony stratnej pozycji przy wykorzystaniu cyklicznego dokładania i wyciągania kapitału celem zbicia ceny wejścia. Często bowiem trzymamy pozycję na stracie i mimo że widzimy, iż cena potencjalnie może teraz zawrócić i pójść „w naszym kierunku” – nie dokładamy do pozycji, bowiem obawiamy się, czy cena dotrze do uśrednionego poziomu 0 i uda nam się tam wyjąć uśrednienie. Dla graczy na rynku forex korzystających z MetaTradera może się to wydawać bardziej intuicyjne, bowiem każda transakcja jest wyświetlana jako osobne wejście. Dla margin traderów operujących na kryptowalutach z wykorzystaniem popularnych giełd, np. BitMEX lub Deribit, sprawa może wydawać się mniej oczywista. Jednakże – przechodząc do meritum. Na czym polega ta strategia?

Założenie:

W tradingu, podobnie jak w dyscyplinach ścisłych, pewne zasady są słuszne w oparciu o określone założenia. Nie inaczej jest w przypadku opisywanej strategii zarządzania kapitałem. Założenia zatem brzmią:

 1. Masz stratną pozycję,
 2. Pozycja została zajęta za mniej niż połowę depozytu,
 3. Cena nie zanegowała jeszcze scenariusza, który rozgrywasz – jest sens uśrednienia,
 4. Stać cię na kontrolowane dołożenie do pozycji.

Jeżeli spełnione są wszystkie cztery wymienione przed momentem założenia – możesz spróbować rozegrać pozycję w sposób opisany w dalszym akapicie.

Sposób:

Clue tej metody jest dokładanie do pozycji będąc na stracie i następnie wyciąganie części pozycji po cenie, która jest zyskowna względem ceny uśrednienia, ale niekoniecznie jest wyższa od uśrednionego entry price. Zazwyczaj nie robimy tego, bowiem wyjęcie części pozycji po cenie stratnej względem entry price spowoduje uszczuplenie depozytu – broker, np. BitMEX, księguje to jako stratę, a przecież nie chcemy tracić! Jednakże – na logikę – jeżeli dołożyliśmy do pozycji i następnie zredukowaliśmy ją po cenie lepszej niż dokładaliśmy, to przecież zarobiliśmy (zmniejszyliśmy globalną stratę na pozycji)! Uświadomienie sobie tego mechanizmu jest kluczem, aby zrozumieć tę metodę. Najprościej będzie omówić ten sposób rozgrywania pozycji analizując studium przypadku.

Case study

Rozważmy pozycję rozgrywaną na parze XBTUSD na platformie BitMEX – otwieramy longa za 1000 kontraktów na x50 po cenie 8170.

 • Kierunek transakcji – Long
 • Liczba kontraktów – 1000
 • Lewar – 50
 • Entry price – 8170
 • Entry Value: -12 240 000

Załóżmy, że cena spada do 8150. Dokupujemy kolejne 1000 kontraktów:

 • Kierunek transakcji – Long
 • Liczba kontraktów – 1000
 • Lewar – 50
 • Entry price – 8120
 • Entry Value: -12 315 000

Po tym dołożeniu, nasza pozycja opiewa na 2000 kontraktów i stan pozycji wynosi -24 555 000 XBt, uśrednione entry price 8145. Cena poszła do 8140, ale nie przebiło, więc wyciągamy 1000 kontraktów po cenie 8140:

 • Kierunek transakcji – Short
 • Liczba kontraktów – 1000
 • Lewar – 50
 • Entry price – 8140
 • Entry Value: 12 285 000

Nasz depozyt zostanie nieco uszczuplony (o 7500 XBt), aktualnie pozycja wynosi 1000 kontraktów, a jej stan – 12 270 000, entry price wyświetlane przez BitMEX nadal wynosi 8145, ale rzeczywiste wyjście na 0 liczone wg stanu pozycji to cena 8150.

Cena spada dalej. Dokupujemy 1000 kontraktów po cenie 8100.

 • Kierunek transakcji – Long
 • Liczba kontraktów – 1000
 • Lewar – 50
 • Entry price – 8100
 • Entry Value: -12 346 000

Mamy w grze 2000 kontraktów, stan pozycji: -24 616 000 XBt, entry price wg BitMEX 8122.5, cena wyjścia „na zero” 8125.

Wychodzimy z całej pozycji po cenie 8130:

 • Kierunek transakcji– Short
 • Liczba kontraktów – 2000
 • Lewar – 50
 • Entry price – 8130
 • Entry Value: 24 600 000

Zarabiamy różnicę pomiędzy Entry Value a poprzednim stanem pozycji, czyli 16 000 XBt.

Zestawienie

W powyższych rozważaniach pominięto opłaty prowizyjne.

Podsumowanie

Przedstawiony powyżej sposób pozwala na bardziej świadome rozgrywanie pozycji z uśrednieniami. Pozwala również uniknąć zwiększania pozycji "w nieskończoność", co często prowadzi do przelewarowania i dużej straty. Jak widać na powyższym przykładzie, gdybyśmy czekali, aż cena dojdzie do uśrednionej ceny 8145 – nie doczekalibyśmy się i prawdopodobnie przy 8100 już byśmy nie dokładali. W tym przypadku udało się trochę zbić cenę wejścia, a wyjąwszy uśrednienie zapewniliśmy sobie komfort psychiczny wynikający z posiadania mniejszej pozycji i możliwości wykonania ponownej operacji dołożenia / wyciągnięcia. Zaprezentowany powyżej sposób jest ciekawą alternatywą dla czekania „aż odbije” i daje możliwość rozgrywania pozycji dalej, nawet wówczas, gdy nasza pozycja jest na minusie, dodatkowo umożliwia obniżenie realnego entry price i wyjście na plus, w sprzyjających warunkach. Należy jednak koniecznie pamiętać o tym, że stosując tę metodę, pokazywany przez BitMEX entry price jest różny od rzeczywistej ceny „wyjścia na zero” oraz, że zamykając pozycję na stracie – depozyt będzie topniał. Warto zatem po drodze obliczać sobie rzeczywistą cenę „wyjścia na zero”.

Podzielcie się w komentarzach, co myślicie o takiej metodzie obrony pozycji!

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link