Wolumen i LOP - czym są i jak je wykorzystać? Wyjaśniamy!

Wolumen

W dzisiejszej lekcji zajmiemy się pojęciem wolumenu. Odpowiemy sobie na pytania: czym jest, co umożliwia oraz dlaczego jest dla nas kolejną ważną informacją, która pomoże nam w procesie decyzyjnym.

Jest to wartość transakcji dokonanych w określonym czasie. Możemy powiedzieć, że jest miarą intensywności oraz tempem ruchu cen i aktywności inwestorów na danym instrumencie. Jest pomocny przy określaniu siły rynku oraz przewagi popytu lub podaży.

Dlaczego wolumen jest tak ważny w procesie decyzyjnym?

Ponieważ wolumen daje możliwość określenia momentów akumulacji i dystrybucji, daje nam również informację o sile lub słabości poruszającego się trendu. W trendzie zwyżkującym wolumen powinien wzrastać wraz z ceną i maleć podczas korekt. Przy panującej bessie, będzie odwrotnie, czyli wolumen powinien być wyższy przy spadkach ceny, natomiast podczas korekt będzie stopniowo się zmniejszać. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ekstremalnie duży wolumen może świadczyć o pozbywaniu się akcji przez dużych inwestorów. Wolumen jest wykorzystywany przez doświadczonych traderów i jest dla nich kolejną dodatkową informacją, która nie powinna być pomijana w procesie decyzyjnym.

Poniżej zaznaczona fioletowym prostokątem cena, a strzałką wyraźny wzrost wolumenu. Kupujący zyskali przewagę nad sprzedającymi:

Fig.1 Wolumen i LOP

W poniższym przypadku, wolumen zaczął rosnąć (coraz wyższe czerwone słupki na wolumenie świadczą o zwiększającej się podaży). 24 grudnia o godzinie 16:00 na podstawie wolumenu oraz wyraźnej świecy podażowej mogliśmy stwierdzić, że rynek zaczynają opanowywać niedźwiedzie:

Fig.2 Wolumen i LOP

Pomocna w ocenie aktualnego kierunku trendowego jest linia OBV. Jest to wskaźnik, który opiera się na założeniu, że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, natomiast sesjom spadkowym – dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów podczas wzrostów, jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego. Analogicznie sytuacja wygląda dla tendencji zniżkowej. W przypadku linii OBV wielkość liczb nie ma znaczenia, istotny jest natomiast kierunek tej linii. Przy analizie OBV można stosować reakcję względem linii trendu, czy zachowania innych elementów analizy technicznej (wsparcia, dywergencje). Poniżej przykład wykupienia. Zwróćmy uwagę jak wysoko znajduje się linia OBV oraz jak wyglądają zielone świece (zaznaczone strzałką) – ewidentnie siła popytu spada.

Fig.3 OBV na wykresie

Tutaj możemy zauważyć jak na przestrzeni 8 dni wzrastał wolumen – mogliśmy wyznaczyć linię trendu wzrostowego, którą poruszał się wskaźnik OBV. Zaznaczony na wykresie dzień - 5 stycznia, to czas, kiedy można zauważyć zmniejszanie obrotów, co może być pierwszym z sygnałów wyczerpania potencjału wzrostowego.

Fig.4 Dywergencje na wykresie

W tym przypadku, warto zwrócić również uwagę na to, jak istotny sygnał daje nam wskaźnik OBV. Mianowicie cena wzrasta, natomiast wskaźnik wolumenu maleje (taką sytuację nazywamy dywergencją spadkową), co jest jedną z przesłanek o zbliżającym się załamaniu ceny i zwiększeniu podaży na tym instrumencie.

LOP

LOP to liczba otwartych pozycji, a prościej mówiąc, jest to liczba kontraktów nieupłynnionych do końca dnia, czyli kontraktów otwartych, pozostających (*shortów i longów) na koniec dnia.

Przykład: Jeśli LOP przyjmuje wartość 50 tys., oznacza to, że na rynku jest 50 tys. otwartych pozycji long i 50 tys. otwartych pozycji short.

Jak dobrze wiemy, aby kontrakt powstał, potrzebne są dwie strony transakcji - kupujący i sprzedający. To oni tworzą ten jeden kontrakt. W momencie, gdy pojawia się nowy kontrakt to LOP wzrasta, a jak jest likwidowany - spada.

LOP-a stosujemy na rynku kontraktów terminowych, gdzie zmiana pozwala określić nastawienie inwestorów, a co za tym idzie – przewidzieć ruch ceny. Przedmiotem obrotu nie są aktywa, lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w ściśle określonym terminie w przyszłości. Jeżeli wolumen i liczba otwartych kontraktów wzrastają możemy spodziewać się kontynuacji trendu, a gdy spadają, aktualny trend cenowy jest słaby i można spodziewać się jego zmiany Jako ciekawostkę, możemy wspomnieć, że przykłady pierwszych transakcji terminowych, możemy znaleźć już w starożytności, gdzie w dawnej Mezopotamii, odnaleziono glinianą tabliczkę. Zapisano na niej umowę na dostarczenie niewolników w przyszłości z przewidzianym elastycznym terminem płatności. Sprzedający w przypadku niedostarczenia „towaru” miał obowiązek zapłacić odpowiednią sumę srebra kupującemu w ramach rekompensaty.

*Na platformie możemy handlować w oparciu o grę short i long, czyli kolejno „zakładając się”, że cena danego instrumentu będzie rosnąć, natomiast przy grze „short” zakładamy, że cena danego instrumentu będzie spadać.

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link