Formacje cenowe kontynuacji trendu. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Każdy trader poszukuje tzw. „złotego graala”, który poprowadzi go do bogactwa i da mu przewagę na rynku. Te poszukiwania sprawiają, że zapominamy, co jest prawdziwą istotą rynku, na co zwracać uwagę i co jest kluczem do sukcesu – czyli systematycznego zarobku, który jest głównym zadaniem każdego tradera. Niestety, ale prawda jest taka, że rynek jest brutalny i ma naszego graala w nosie, często próbując nas wykiwać w momentach, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Aby tego uniknąć, możemy skorzystać z formacji cenowych, które stanowią podstawowe narzędzie analizy technicznej. W zależności od charakteru danych formacji, mogą one mieć tendencję pro wzrostowe lub pro spadkowe.

Formacje dzielimy na:

  • odwrócenia trendu,
  • i kontynuacji trendu.

Charakteryzują się one określonym kształtem, który powstaje na podstawie pracy wolumenu i w określonym czasie. Sztuką jest odpowiednie rozpoznanie formacji w jego wczesnej fazie, co jest czasami dość trudne. Formacje odwrócenia trendu występują w fazach akumulacji i dystrybucji, czyli na szczycie oraz na dnie. Jednak w tej lekcji zajmiemy się formacjami kontynuacji panującego trendu (o trendach - czym one są - mówiliśmy we wcześniejszych lekcjach).

Jako formacje kontynuacji, wyróżniamy:

  1. Trójkąt symetryczny
  2. Trójkąt zwyżkujący
  3. Trójkąt zniżkujący
  4. Flagi
  5. Chorągiewki
  6. Formacje prostokąta (konsolidacji)
  7. Formacje klina

TRÓJKĄT SYMETRYCZNY

Charakteryzuje się tym, że kurs akcji mieści się w 2 liniach, które swoim kształtem przypominają boki trójkąta. Choć uznawany jest on za formację kontynuacji trendu, to warto zaznaczyć, że wybicie może czasami niespodziewanie nastąpić w przeciwnym kierunku. Istotny w tym przypadku jest bardzo wyraźny wzrost wolumenu w trakcie wybicia kursu z formacji trójkąta.

Fig. 1 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY

Charakteryzuje się całkowicie poziomo umiejscowioną jedną linią. W przypadku trójkąta zwyżkującego - pozioma będzie górna linia wyznaczająca trójkąt, stanowiąca również opór dla ceny danego instrumentu. Podobnie jak w przypadku trójkąta symetrycznego, ważne jest, aby wybiciu z formacji towarzyszył wysoki wolumen, gdyż w przeciwnym wypadku wybicie to, może okazać się fałszywe.

Fig. 2 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY

Trójkąt zniżkujący, w przeciwieństwie do trójkąta prostokątnego zwyżkującego, pojawia się przy istniejącym trendzie spadkowym i zazwyczaj zaliczany jest do formacji pro spadkowych. Przełamaniu linii wsparcia powinien towarzyszyć wysoki wolumen.

Fig. 3 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

FLAGI

Są jedną z podstawowych formacji kontynuacji trendu. Specyficzną cechą flag jest ich krótki okres kształtowania. Tak jak w przypadku trójkątów, wybiciu z formacji towarzyszy zwiększony wolumen. Flagi występują zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym.

Fig. 4 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

CHORĄGIEWKI

Okres ich kształtowania jest stosunkowo krótki. Kształt formacji wyznaczają dwie zbieżne linie przypominające kształtem formacje trójkątów równoramiennych. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Następnie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. Chorągiewki zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych.

Fig. 5 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

FORMACJA PROSTOKĄTA

Wybiciu z formacji towarzyszy zwiększony wolumen. Im dłużej trwa konsolidacja, tym pewniejsze i gwałtowniejsze nastąpi wybicie. Należy pamiętać, że przy wcześniej ukształtowanym trendzie wzrostowym wybicie nastąpi prawdopodobnie górą. Odwrotnie będzie, gdy jesteśmy w trendzie spadkowym. Wtedy będziemy mieć do czynienia ze spadkiem ceny. Ciekawostką jest fakt, że czym dłużej trwa konsolidacja, tym bardziej zwiększa się zniecierpliwienie u inwestorów i zaczyna się wtedy wyprzedaż danego instrumentu, czego efektem jest nagły spadek ceny. Tutaj przykład konsolidacji w trendzie wzrostowym (na fioletowo):

Fig. 6 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

A tutaj z kolei efekt reakcji zniecierpliwionych inwestorów. Zwróćmy uwagę na wolumen, który zaczął ekstremalnie rosnąć:

Fig. 7 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

FORMACJA KLINA

Tę formację dzielimy na klin zwyżkujący i zniżkujący.

a) zwyżkujący - jest formacją, która zwykle zapowiada spadek cen. Często kształtuje się ona podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy. Wybicie z klina powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem.

Fig. 8 - Formacje cenowe – kontynuacji trendu

b) zniżkujący - jest formacją, która zwykle zapowiada wzrost cen. Częściej kształtuje się podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego niż przy długotrwałych spadkach. Klin nie mówi wiele o zasięgu swojego sygnału, jest jednak dość wyraźny i widoczny. Tu również ma zastosowanie zasada wybicia 30%, przed końcem klina.

To tyle jeśli chodzi o podstawowe informacje dotyczące formacji kontynuacji trendu. Mam nadzieję, że wpłyną one pozytywnie na rozgrywane przez Was pozycje. W dalszych materiałach opiszemy formacje odwrócenia trendu, także zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link