Formacje cenowe zmiany trendu - przykłady i komentarz.

W poprzedniej lekcji mówiliśmy o formacjach, których kształtowanie oznacza z dużą dozą prawdopodobieństwa kontynuację panującego trendu. Dzisiaj dowiemy się, jak wyglądają formacje, które są sygnałem zmiany aktualnego trendu. Jest to bardzo przydatna informacja, ponieważ rozpoznanie takiej formacji może przyczynić się do osiągnięcia przez inwestora pokaźnego zysku lub do ograniczenia ewentualnych strat. Pamiętajmy, że im wyraźniejsza jest dana formacja, tym większy potencjał jej skuteczności. Jako formacje zmiany trendu, wyróżniamy m.in:

  1. Formację głowy i ramion.
  2. Odwróconą formację głowy i ramion.
  3. Formację podwójnego szczytu i podwójnego dna.
  4. Formację spodka.

Formacja głowy z ramionami (RGR)

W formacji tej mamy do czynienia z dwoma ramionami (dwa szczyty), w środku których znajduje się najwyższy szczyt nazywany głową. Formacja RGR ma spory potencjał kiedy występuje w trendzie wzrostowym. Nazywana jest formacją pro-spadkową. Charakterystyczną cechą jest spadek wolumenu przy powstawaniu każdego nowego szczytu. Lewy szczyt (lewe ramię) i prawy szczyt (prawe ramię) są ukształtowane na nieco niższym poziomie niż środkowe maksimum ceny (głowa). Potwierdzeniem ukształtowania formacji jest późniejszy spadek występujący z dużym wolumenem. Minimalny zasięg spadku obliczamy odmierzając wysokość formacji od linii szyi w dół. Ciekawostką jest fakt, że linia szyi nie musi być pozioma, zdarzają się też "zmutowane" formacje - mające dwie głowy. text

Formacja odwróconej głowy z ramionami (oRGR)

Formacja ta jest przeciwieństwem RGR. W związku z jej charakterem, uznawana jest ona za figurę pro-wzrostową - sugerującą wzrost ceny aktywa w przyszłości. Struktura ta zapowiada zakończenie trendu spadkowego. Różnicą pomiędzy RGR, a ORGR jest zachowanie wolumenu. Przy ORGR wolumen podczas formowania się prawego ramienia nie tylko powinien rosnąć, ale i przewyższać średnią z dwóch poprzednich dołków oraz cechować się dynamicznym wzrostem jego wielkości podczas wybicia. Ważny jest również sposób przebicia linii szyi, który świadczyć będzie o jakości całej formacji. Dynamiczny wzrost poprzedzony dużym obrotem zapowiada bardziej trwałe odwrócenie trendu aniżeli wzrost przy opadającym wolumenie. Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi. ORGR jest formacją trudniejszą do interpretacji z racji m.in. tego, że występuje dużo rzadziej aniżeli RGR.

text

I kolejny przykład: text

Formacja podwójnego szczytu

Swoim kształtem przypomina literę "M". Tak jak wskazuje nazwa samej formacji, składa się ona z 2 wyraźnych szczytów i jest formacją pro-spadkową. Kształtowaniu dwóch najwyższych szczytów towarzyszy wzrost obrotów, przy czym obroty na drugim szczycie są zazwyczaj niższe. text

I kolejny przykład: text

Formacja podwójnego dna

Ta formacja w przeciwieństwie do poprzedniej uznawana jest za formacje pro-wzrostową, a swoim kształtem przypomina literę "W". Wybiciu się kursu z formacji powinien towarzyszyć wzrost wolumenu, co powinno być sygnałem do kupna. Wybicie z formacji następuje w momencie przebicia linii oporu , a teoretyczny zasięg powinien być równy wysokości, mierzonej od podstawy formacji do jej szczytu. Poniżej widzimy, że formacja była dla nas sygnałem na zmianę nastrojów jakie panowały do tej pory na rynku. Zaznaczony strzałką wskaźnik RSI również zaczął podążać w trendzie wzrostowym co było dodatkową przesłanką do tego aby przypuszczać, że nastąpi wybicie ceny przez opór. Zasięg wzrostu potwierdza słuszność naszego scenariusza.

text

Poniżej kolejne przykłady: text

Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna są jednymi z częściej używanych formacji analizy technicznej. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Formacja spodka

Formacja spodka dość często pojawia się na wykresach po okresie wyraźnej bessy lub spadkach na danym instrumencie. Charakter spodka powoduje, że oszacowanie wielkości ewentualnego wzrostu kursu jest dość trudne. Im dłużej trwa okres akumulacji tym większe jest jego znaczenie i możliwy ruch po ukształtowaniu się formacji. text

I kolejny przykład: text

Omówiliśmy już zarówno formacje, które są potwierdzeniem panującego trendu, jak i takie, które są pierwszym sygnałem mówiącym o tym, że rynek zaczyna zmieniać swój dotychczasowy kierunek. Bardzo istotna jest tutaj dokładność w wyznaczaniu formacji na wykresie, trzymanie się zasad oraz właściwa interpretacja tego, co widzimy. Pozwoli to nam zmniejszyć ryzyko tego, że ocenimy błędnie kształtujące się formacje. Warto pamiętać również o tym, że formacje techniczne nie zawsze pokrywają się z prawdą. Kiedy jednak zostaną zidentyfikowane na wykresie, pomagają w określeniu zbliżającego się ruchu ceny. Jednocześnie miejmy „z tyłu głowy” świadomość tego, że czasami rynek będzie chciał zignorować formację, którą nam rozrysował, czego skutkiem może być mocny zimny prysznic. Bądźmy czujni i do wszystkiego podchodźmy z dużą dozą rozwagi.

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link