Wsparcia i opory

Najważniejszym elementem analizy technicznej jest cena. Najprostszym i jednocześnie najbardziej skutecznym narzędziem analizy są zaś wsparcia i opory, pod warunkiem, że wyznacza się je w poprawny sposób. W dzisiejszej lekcji poznamy tajniki tego, jakże skutecznego elementu, który później będziemy mogli wykorzystać podczas analizy instrumentu, który nas interesuje.

Wsparcie - jest to obszar lub poziom, gdzie aktywność kupujących jest większa niż sprzedających co powoduje zatrzymanie spadków. text Podstawą tych stref są emocje inwestorów. Zadowolenie i realizacja zysków, strach przed spadkami, niewiara w osiąganiu kolejnych szczytów – coraz wyższych cen, to opór. Natomiast przekonanie, że jest już tanio i taniej prawdopodobnie już być nie może, określamy jako poziom wsparcia. W trendzie wzrostowym opory hamują wzrost ceny, a w spadkowym wsparcia na pewien czas, hamują spadki.

Poziom wsparcia wyznaczają poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dna. Możemy je również wyznaczać liniami trendów, okrągłymi liczbami czy zniesieniami Fibo (o tym w kolejnych lekcjach). Zatrzymajmy się na chwilę przy strefach okrągłych liczb. Jest to o tyle istotne, ponieważ wszystkie te okrągłe liczby, czyli 1000, 2000, 10 000 itd. - stanowią psychologiczne punkty oporu czy wsparcia, gdzie często odbywa się masowa sprzedaż bądź zakupy.
Poniżej przykład wsparcia:

Uploading 1.jpg

Widzimy jak cena znalazła swoje „oparcie” na poziomie 109 dolarów. Strefa ta, była miejscem, gdzie zwiększał się popyt. Zauważmy, że linia wsparcia był testowana kilkukrotnie, czyli była istotnym poziomem kupna dla inwestorów. W późniejszym czasie została w końcu przebita, co jest dla nas informacją, iż linia ta tworzyć będzie przyszły opór. Czyli, gdy cena, ponownie będzie zbliżać się do ceny 109 dolarów, bardzo możliwa będzie reakcja w tym miejscu (zwiększenie podaży).

text

Na powyższym wykresie, widzimy jak istotny pod względem psychologicznym był dla inwestorów poziom 1000 dolarów. Linia oporu jaką ta okrągła liczba wyznaczała, okazała się w późniejszym czasie również istotnym wsparciem.

text

Tutaj niebieskimi strzałkami, zostały zaznaczone miejsca, gdzie cena się zatrzymywała, co oznaczało, że jest to ważna linia oporu, natomiast żółtymi ta sama linia służyła jako wsparcie. Czyli wniosek jest prosty, wsparcie po przebiciu staje się oporem i analogicznie opór po przebiciu staje się wsparciem. Czym więcej reakcji ceny w tych strefach oporu lub wsparcia, tym te poziomy będą istotniejsze w przyszłości.

Jak już wizualnie zapoznaliśmy się z liniami wsparć i oporów, pochylmy się na chwilę nad pojęciem wiarygodności wsparcia i oporów. W ten sposób opisał to Brian Green „Im dłuższa jest linia trendu i im więcej punktów posłużyło do jej wyznaczenia, tym większe jej znaczenie. Istotne naruszenie linii trendu oznacza zazwyczaj jego odwrócenie lub przynajmniej zmniejszenie jego tempa”. Mówiąc prościej - siła obszaru wsparcia lub oporu zależy od czasu w jakim cena/ceny przebywają w danym obszarze, wielkości obrotu dokonanego w tym obszarze, odległości na jakim oddaliła się cena od tego poziomu oraz czasu od ukształtowania tego poziomu.

Kiedy mamy do czynienia z przebiciem linii oporu/wsparcia?

Wtedy, gdy wybicie jest potwierdzone zwiększonym wolumenem, a korpus świecy zamknął się powyżej/poniżej tej linii. Najlepiej zaczekać na kolejną świecę, która da nam obraz tego, czy wybiliśmy ponad linię wsparcia/oporu. Często mamy do czynienia z fałszywymi wybiciami ponad w/w linie, które są poprzedzone niższym wolumenem i jest to swego rodzaju pułapka, gdzie inwestorzy doświadczeni, chcą wywołać panikę lub euforię u osób „świeżych” na rynku. Poniżej przykład takiego fałszywego wybicia, gdzie ostatecznie ta próba zakończyła się fiaskiem i podaż zwyciężyła nad popytem. Niebieską strzałką zaznaczony został zmniejszający się wolumen – to również kolejny argument potwierdzający słabość popytu.

text

Tutaj natomiast, zapoznajmy się z przykładem wybicia ceny przez linię oporu. Jak widać cena najpierw kilkukrotnie testowała tę linię, bezskutecznie się od niej odbijając, by w końcu ją przebić i zamknąć się powyżej strefy oporu. Potwierdziła to również kolejna świeca, tak samo jak rosnący wolumen.

text

Musimy również pamiętać, że zasadniczo, nie ma czegoś takiego jak „mocne” wsparcie czy opór. To wszystko, co widzimy, to walka między inwestorami kupującymi, a sprzedającymi – kto ma więcej kapitału by poprowadzić kurs w swoją stronę. Rynek jest bezlitosny i tu naprawdę wystarczy przysłowiowy jeden telefon, by wszystko na nim zmienić.

Istotną kwestią jest również to w jakim trendzie testowane są linie wsparcia i oporu. Jeśli we wzrostowym, wtedy widzimy, że inwestorzy testują popyt, realizują swoje zyski lub skupują przed wybiciem. Jeśli w spadkowym to inwestorzy zbierają zlecenia na grę krótką (czy obstawiają, że kurs spadnie niżej) lub zmniejszają straty – odsprzedając na danym poziomie część tego instrumentu, po to by uśrednić stratę, która wynikła z tego, że kupili go zbyt drogo.

Teraz jak już zapoznaliśmy się z pojęciem „opór” i „wsparcie” oraz umiemy go wyznaczać, wykres stanie się dla nas bardziej przejrzysty i będziemy mogli z większą precyzją podjąć decyzję kupna lub sprzedaży danego instrumentu.

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link